Luftdrevene piggmaskiner

Luftdrevene piggmaskiner
Brukes til å pigge tele eller betong.