Retningslinjer for personvern

Innledning

Oslo Trykkluft AS (”Oslo Trykkluft”) som behandlingsansvarlig legger stor vekt på at håndtering av dine personopplysninger skjer på en trygg og sikker måte i samsvar med personopplysningsloven.

Disse retningslinjene for personvern gjelder for nettstedet oslotrykkluft.no og Oslo Trykklufts andre distribusjonskanaler.

 

Innsamling og bruk av personopplysninger

Vi innhenter bare personopplysninger som du oppgir til oss og som er nødvendig for å gjennomføre våre avtaleforpliktelser overfor deg i overensstemmelse med lovpålagte krav.

Dine personopplysninger vil bare bli brukt til andre formål, eller bli utlevert til andre når du samtykker til dette eller når det er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

Ved behov kan det være nødvendig å overføre opplysningene til Oslo Trykklufts distributører.

Oslo Trykkluft samler inn enkelte opplysninger om maskinvaren og programvaren din. Denne informasjonen brukes til å drive tjenesten, opprettholde kvaliteten på tjenesten og gi generell statistikk for bruken av oslotrykkluft.no.

Oslo Trykkluft samler også inn informasjon om hvilke sider kundene besøker på oslotrykkluft.no. Disse dataene om sidebesøk identifiseres bare ved et unikt ID-nummer, og kobles ikke til personlige opplysninger med mindre samtykke foreligger.

 

Innsyn

Du har rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret hos oss. En slik begjæring om innsyn kan fremsettes ved å kontakte oss.

 

Sletting

Du har rett til å kreve at Oslo Trykkluft sletter dine personopplysninger når opplysningene ikke lenger er nødvendig å oppbevare for Oslo Trykkluft, med mindre det er lovpålagt for Oslo Trykkluft å oppbevare opplysningene. Oslo Trykkluft vil også på eget initiativ slette personopplysningene når de ikke lenger er nødvendig å oppbevare.

Et krav om sletting av personopplysningene kan fremsettes ved å kontakte oss.

 

Bruk av cookies (informasjonskapsler)

Bruk av cookies hjelper oss å samle besøksstatistikk fra nettsidene våre. Dataene blir aldri tilknyttet personlige opplysninger.

Hvis du velger å ikke la nettleseren godta informasjonskapsler fra Oslo Trykklufts nettsider, vil du kunne se teksten på skjermen, men du vil ikke oppleve besøket som personlig, og du vil heller ikke være i stand til å abonnere på tjenestetilbudene nettstedet tilbyr.