Borerigger

Borerigger
Til boring i fjell for sprengning, splitting og fjellsikring. Kan bore fra 22 mm hull til 64 mm.