Borerigg

Borerigg
Til boring i fjell for sprengning, splitting og fjellsikring. Kan bore fra 22 mm hull til 45 mm.