Nytt- og bruktsalg

Alt av Boreutstyr, borerigger og kompressorer. Det er ikke alle maskiner som blir lagt ut. Ta kontakt for mer informasjon og tilbud.